اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ۲۳:۳۰

اطلاعیه اول

برنامه پزشکان متخصص

لطفا قبل از مراجعه به پلی کلینیک از حضور پزشک خود از طریق این سایت و اطلاعیه های بعدی  مطمئن شوید.

 

اطلاعیه دوم

به اطلاع مراجعین محترم کلینیک تخصصی می رساند ؛

 درمانگاه پوست این هفته استثنائا بجای پنجشنبه مورخ 97/9/15  روز چهارشنبه مورخه 97/9/14 دایر می باشد.

                  روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب کشور


تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839