سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۲۱
 

دفتر بسیج جامعه پزشکی

برگزاری دوره توانمند سازی فرماندهان پایگاهها بسیج جامعه پزشکی استان آ.ش

برنامه توانمند سازی فرماندهان پایگاهها ( طرح راهبردی شهید رهنمون و نقش فرماندهان پایگاههای ‏بسیج جامعه پزشکی در این طرح ) توسط نسرین نعمتی از کانون بسیج جامعه پزشکی بهداشت و ‏درمان صنعت نفت شمالغرب کشور در دانشگاه الزهرا (س) تبریز تدریس شد.‏
در این دوره 75 نفر از خواهران فرمانده پایگاه در سه گروهان تحت آموزش قرار گرفتند.‏
طرح راهبردی شهید رهنمون به منظور بهینه سازی و سازماندهی خدمات جهادی بسیج جامعه پزشکی ‏توسط سازمان بسیج جامعه پزشکی استان از دی ماه 96 در سطح کشور اجرا می شود. این طرح از ‏مهمترین محورهای طرح اعتلای بسیج می باشد که بسیج جامعه پزشکی علاوه بر پیگیری و کمک به ‏حل مشکلات مردم مناطق محروح به کشف و شناسائی حوزه و منابع و استعدادها می پردازد.‏
در این طرح در کانون های هر استان حداقل 5 تیم مزین  به نام شهدای مدافع حرم متشکل از یک نفر ‏پزشک عمومی ، یک نفر پرستار و یک نفر کارشناس بهداشت و یک نفر روانپزشک تشکیل می شود.‏
این افراد از بین بسیجیان متعهد انقلابی و داوطلب خدمات جهادی انتخاب و با تمرکز در منطقه ‏جغرافیایی ثابت و مشخص در بازه زمانی ثابت ( حداقل ماهانه یکبار) و طبق برنامه مصوب خدمات ‏جهادی هدفمند ( آموزشی – بهداشتی – درمانی – پیشگیری و مشاوره ) به مردم مناطق محروم هر ‏استان ارائه داده و با برقراری ارتباط عاطفی و صمیمی با جمعیت هدف ، ضمن افزایش مشارکت های ‏اجتماعی و انقلابی مردم ، الگوی مناسبی از سبک زندگی اسلامی – ایرانی را ارائه می دهند.‏
نقش فرماندهان پایگاهها دراین طرح با شناسائی منطقه محروم ، شناسائی مشکلات و تهیه چک لیست ، ‏انتخاب سر تیم محلی از مسجد و پایگاه و اطلاع رسانی عمومی است. این فرماندهان رابط و هماهنگ ‏کننده یبن تیم و مسئولین محلی می باشند.‏
شایان ذکر است که این طرح توسط اعضای تیم شهید مدافع حرم محمدرضا فخیمی از کانون بسیج جامعه ‏پزشکی بهداشت و درمان صنعت نفت از بهمن 96 هر ماه در روستای مایان ، از توابع شمالغرب با ‏حضور نسرین نعمتی (کارشناس پرستاری) ، دکتر بهروز عظیم زاده (متخصص طب کار ) ، دکتر ‏امیر محمود عرفانی ( پزشک عمومی ) ، محمد حق پرست ( کارشناس بهداشت )، دکتر نادر مقدم ( ‏روانپزشک) ، داریوش زینالزاده (کارشناس بهداشت ) و صالح داداشی ( کارشناس پرستاری )  اجرا می شود.‏