سال رونق تولید 
امروز چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۵۰

شمال غرب کشور

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلمرکز جراحی اراداردبیلعلیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیبستری
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلمرکز جراحان نور اردبیلاردبیلعلیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیبستری
شمالغرب کشورآذربایجان غربیارومیهمرکز پزشکی هسته ای ارومیهارومیه خیابان خیام شمالی ساختمان پزشکان ایرانمهر22468242246824مهدی محمدزاده2232722خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیتبریزگاما اسکن تبریزتبریز خیابان ازادی ما بین گلگشت وگلبادساختمان امیر کبیرتلفن3361651333616512222255خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیتبریزکلینیکهای تخصصی دانشگاه علوم پزشکیشیخ الرئیس نرسیده به چهارراه مارالان (کلینیک تخصصی دانشگاه )دولتیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیاهرکلینیک شیخ الرئیس اهراهر خیابان رسالت تلفن 22308102230810خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیتبریزکلینیک شبانه روزی مهرادخیابان رآهن ابستگاه خطیب تلفن 44468163444681634446816خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیتبریزکلینیک شبانه روزی شمس الدین خسروشاهیخسرو شهرمابین میدان ساعت وپمپ بنزین 2666041-041241226660414122666041خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیتبریزکلینیک شبانه روزی شفاء اسکوشهر اسکو تلفن -3222425- 041241232224254123222425خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیسهنددرمانگاه شبانه روزی امیدسهند میدان معلم اول بلوار مهر جنب کلینیک امید33436156خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیسهندداروخانه دکتر نظریسهند ول نگین پشت پمپ گازخصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیسهنددرمانگاه نگین سهندشهر جدید سهند مرکز شماره 2 فاز 2 فلکه نگین شمالی33408500خصوصیبستری و سرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیتبریزکلینیک شبانه روزی خیریه ابوطالبتبریز-42 متری نرسیده به کمیته 5 تلفن 2355179235517937226199خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیتبریزکلینیک شبانه روزی پاستور نو نبریزچهارراه نادر تلفن 28014233280142332801423خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیتبریزکلینیک شبانه روزی پارستبریزبازارچه سیلاب خیابان صدرالشعرا تلفن 32868683328686833286868خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیتبریزکلینیک شبانه روزی بهبودمیدان شهرداری خیابان ارتش جنوبی تلفن5538701355387012251599خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیتبریزکلینیک شبانه روزی بو علیکوی ولیعصر خیابا ن شهریار نبش خیابان رازی تلفن 33276573332765733327657خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیتبریزکلینیک شبانه روزی آذرآبادگانشهرک باغمیشه شیت 4 روبهروی خانه چوبی تلفن 66994093669940936699409خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیتبریزکلینیک دندانپزشکی استاد شهریار(تخصصی)چهاراه آبرسان ساختمان جمعیت هلال احمرتلفن 33614163336141633361416خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان غربیارومیهکلینیک تخصصی قدس ارومیهارومیهمهدی محمدزاده9141464261دولتیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیمراغهکلینیک تخصصی 29 فروردین ارتش مراغهخیابان معلم شمالی تلفن 224243422424342242434دولتیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلمشکین شهرقاسم فرج زاده (متخصص کودکان )مشکین شهر کوچه شهرداری تلفن 52227935222793علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان غربیمیاندوابفیزیوتراپی شفامیاندواب خیابان طالقانیآقای ارجمند9149986369خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلفیزیوتراپی دکتر افضلی فرداردبیل خیابان سی متری جنب داروخانه شیخ صفی تلفن 33549683354968علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیمیانهفیزیو تراپی توانامیانه خیابان امام خمینی روبه روی بانک ملی مرکزی ساختمان پزشکانخصوصیسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۲۳۵ مورد، صفحه ۱ از ۱۰

تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839