سال مهار تورم و رشد تولید
امروز سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ۰۸:۳۱
 

مشاهده آنلاین نتایج آزمایش

مشاهده دستورالعملهای آمادگی جهت انجام آزمایش

>>مشاهده آنلاین نتایج آزمایش پلی کلینیک<<

 نام کاربری : کد ملی یا شماره پرونده
کلمه عبور : کد پذیرش
توجه :در صورت آماده بودن نتایج ، رویت جواب آزمایشات 
یوم جاری از ساعت 15 همان روز به بعد از طریق
بستر اینترنتی مقدور خواهد بود
در صورت عدم موفقیت رویت آزمایش
با شماره 04131151202 (پذیرش آزمایشگاه) تماس حاصل فرمائید.

>> راهنمای تستهای آزمایشگاهی <<

  

مشاهده آنلاین نتیجه آزمایش PCR مرکز بهداشت تبریز

رویت نتایج آزمایش PCR از طریق سامانه ،
4-2 روز پس از اخذ نمونه مقدور میباشد

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ۱۸:۴۲